06 - 36535499 info@dermamoments.nl

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wij hechten grote waarde aan privacy. Met de patiëntgegevens wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan en zullen zonder uw toestemming niet aan derden worden verstrekt.


Het software programma waarvan gebruikt wordt gemaakt in de praktijk is NEN7510, ISO27001 en ISO9001 gecertificeerd.
Dit zijn certificeringen op het gebied van informatieveiligheid.

WhatsApp chat