06 - 36535499 info@dermamoments.nl

Klachten

De huidtherapeut bij Derma Moments probeert zorg van goede kwaliteit te leveren. Het kan voorkomen dat er zich een probleem voordient.
Wij verzoeken u dat eerst kenbaar maakt bij de therapeut om ter zake tot een oplossing te komen. Mocht u het gevoel hebben hierna nog niet tevreden te zijn, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van onze beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Dit is een onafhankelijke klachtencommissie en zal uw klacht met zorg behandelen.

Klachtenloket Paramedici

WhatsApp chat